Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) πραγματοποιεί την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 6 – Αθήνα), Ημερίδα για την «Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η έναρξη των εργασιών της Ημερίδας θα γίνει στις 9 το πρωί, με ομιλία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Νικόλαου Τράκα.

Χαιρετισμό έχουν προσκληθεί να απευθύνουν, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ. Ιωάννης Πάιδας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Αττικής κ. Γεώργιος Ιωακειμίδης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης και ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Παναγιώτης Κορφιάτης.

Θα μιλήσουν επίσης, διακεκριμένοι καθηγητές, καταρτισμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων, όλοι αρμόδιοι για τα θέματα της Υγείας και Ασφάλειας, οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στα όποια ερωτήματα.

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το Μέλος της κ. Νίκος Κρέτσης θα παρουσιάσει τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι τοποθετήσεις εργαζομένων, οι οποίοι θα καταθέσουν την εμπειρία τους και τις προτάσεις τους.

Η Ημερίδα θα κλείσει στις 3.00 το μεσημέρι με τα συμπεράσματα.

«Στόχος της Ημερίδας είναι, αφενός να αναδειχθεί το μείζον ζήτημα των Εργατικών Ατυχημάτων, που έχει λάβει την μορφή μάστιγας τα τελευταία χρόνια στους Ο.Τ.Α. και αφετέρου να αποτελέσει η πρωτοβουλία αυτή έναν ακόμη παράγοντα επίσπευσης της διαδικασίας τροποποίησης-επικαιροποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», τονίζει η Ομοσπονδία και προσθέτει:

«Είναι γεγονός πως μετά από επίμονες προσπάθειες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία έχει καταθέσει στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου με μοναδικό σκοπό την αναβάθμιση όλων των παροχών που συντελούν στην θωράκιση της προστασίας της Υγείας και την αύξηση της Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, κάτι έχει αρχίσει να κινείται με τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής επί του θέματος. Δεν αρκεί μόνο αυτό.

Χρειάσθηκε άλλωστε να φθάσει ο κόμπος στο χτένι και να χυθεί πολύ αίμα! Μόνο τα τελευταία τέσσερα (4) έχουν σκοτωθεί σαράντα πέντε (45) εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. εν ώρα εργασίας και δεκάδες άλλοι έχουν τραυματισθεί. Όλοι συνέπεια, της αδιαφορίας, της ανευθυνότητας και της μη εφαρμογής των όσων προβλέπουν οι Νόμοι για την Υγεία και Ασφάλεια από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με ευθύνη των κυβερνώντων και των Αιρετών. Επίσης, συνέπεια της υπερεργασίας, των «ελαστικών» σχέσεων εργασίας και των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται και θέλουν λιγότερο μόνιμο προσωπικό και απαξιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Με την Ημερίδα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποσκοπεί στο να αφυπνίσει, να ευαισθητοποιήσει και να τονίσει πώς υπάρχουν νόμοι και κανόνες που πρέπει να τηρούνται απ’ όλους. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουν να χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Όταν, δε, συμβαίνει το μοιραίο, υπάρχουν σαφώς ευθύνες. Αυτές θα πρέπει να εντοπίζονται και να καταλογίζονται άμεσα όσο και ψηλά να βρίσκονται οι υπεύθυνοι. Μόνο έτσι θα μπει ένα τέλος στα Εργατικά Ατυχήματα».

Το πρόγραμμα της Ημερίδας

ΠΗΓΗ: epoli.gr