Μια σημαντική ενίσχυση εξοπλισμού και μηχανημάτων σε Δημόσια Νοσοκομεία προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, αξίας 40.600.000€ . Ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και το επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται οι αποφάσεις των αρμόδιων Επιτροπών για τη αγορά και διάθεση του εξοπλισμού στα Νοσοκομεία.

Για το Θριάσιο προβλέπονται:

8 Αναισθησιολογικά μηχανήματα ΠΛΗΡΗ, αξίας 320.000€ . (Μαζί με τα 3 Καινούργια που ήδη έχουν έρθει, το σύνολο θα γίνει 11 Μηχανήματα).

Ψηφιακό Ακτινολογικό και ακτινοσκοπικό συγκρότημα, αξίας 300.000ε. ( Μαζί με το 1 που είναι σε εξέλιξη από τη Διοίκηση με ιδία χρήματα)

Ψηφιακό Αγγειογραφικό συγκρότητα, αξίας 600.000€. Με το μηχάνημα αυτό αναβαθμίζονται σημαντικά οι επεμβατικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.

Πλήρης ψηφιακός ενδοσκοπικός πύργος, συνοδευόμενος από δύο (2) δακτυλοσκόπια και ένα (1) γαστροσκόπιο, αξίας 100.000€.

Πλήρης πύργος λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αξίας 80.000€.

5 Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού, αξίας 75.000€.( Μαζί με τα 3 Καινούργια που έχουν ήδη έρθει, αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών σε περισσότερους ασθενεις )

Συνολικά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 1.475.000€, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες του Νοσοκομείου και των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αυτή η ουσιαστική ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας από τη Περιφέρεια, ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, δείχνει και το «πολιτικό αποτύπωμα» που θέλει να αναδείξει και να χαρακτηρίζει τις προτεραιότητες της, ενισχύοντας ένα Τομέα, παράλληλα με τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την σταθεροποίση και ανάπτυξη, αυτόν της Δημόσιας Περίθαλψης, που οι Μνημονιακές Πολιτικές των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ συρρίκνωσαν, απαξίωσαν και οδήγησαν 3.000.000 πολίτες ανασφάλιστους να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Αυτές οι διακριτές ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, είναι που αποδομούν τις κραυγές « όλοι το ίδιο είναι…» και καθιστούν εμφανείς –όσο ποτέ άλλοτε- τις ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ διαφορές των πολιτικών αφηγημάτων του σήμερα, μεταξύ Προοδευτικής και Συντηρητικής Διακυβέρνησης.