Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018, το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας χορηγείται στους δικαιούχους εργαζόμενους έως 28-2-2019.

Μετά την κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Τετάρτη 6-2-2019 η Κυβέρνηση εξήγγειλε ότι θα δοθεί εξάμηνη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής που συγκροτήθηκε με το Ν.4512/2018 η οποία υποχρεούται να καταθέσει πόρισμα μετά την επανεξέταση των δικαιούχων και των ποσών για το εν λόγω επίδομα.

Μέχρι σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει καταθέσει σχετική ρύθμιση με αποτέλεσμα οι οικονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. να προχωρούν στην περικοπή του επιδόματος για τον μήνα Μάρτιο, αφού  20-2-2019 είναι  καταληκτική ημερομηνία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για αποστολή αρχείων μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση αφενός στους δικαιούχους εργαζόμενους του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και αφετέρου στους Υπηρεσιακούς παράγοντες των Ο.Τ.Α.

Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών πηγαίνοντας από αναβολή σε αναβολή κερδίζει χρόνο με πρόφαση την έκδοση του πορίσματος μιας επιτροπής που η ίδια η Κυβέρνηση συγκρότησε με σκοπό την κατάργηση του επιδόματος συνεχίζοντας έτσι τον εμπαιγμό και την απαξίωση των εργαζομένων και ειδικά του κλάδου αυτού που μετράει τους περισσότερους νεκρούς και τραυματίες.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα για μία ακόμη φορά ότι η περικοπή του Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού επιδόματος είναι για εμάς αιτία πολέμου.

Ζητάμε άμεσα την νομοθετική ρύθμιση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, την κατοχύρωση του αλλά και την επέκταση του και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Σε περίπτωση μη καταβολή τους επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω αδικαιολόγητων ενεργειών ή παραλήψεων σας, σας καθιστούμε  αποκλειστικά υπεύθυνους.

 Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                      Βασίλης Πετρόπουλος