Προς

Τα δικαιούμενα ψήφου

Σωματεία μέλη της ΟΙΥΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΥΕ –  (38Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από απόφαση της Διοίκησης, που ελήφθη στις 19/1/2019, καλείστε σε τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Απολογισμός δράσης απερχόμενης Διοίκησης & Προγραμματισμός.
  2. Οικονομικός Απολογισμός και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  4. Εκλογή οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων ΟΙΥΕ για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019Σάββατο και Κυριακή, στην Αθήνα.

 Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΙΥΕ, καθώς και για την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, το αργότερο έως την Δευτέρα 18/2/2019, διαφορετικά δεν θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο.

Σύντομα με νέα επιστολή μας θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή τόπο πραγματοποίησης του Συνεδρίου, καθώς και αναλυτικές οργανωτικές λεπτομέρειες.

Για την ΟΙΥΕ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ

 

 

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι αντιπρόσωποι στο 38ο Συνέδριο της ΟΙΥΕ πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του  IKA για να μπορούν να μετάσχουν στις ψηφοφορίες.