ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
              ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

         Η ΑΣΚ-ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργία της 21ης Φεβρουαρίου 2019.

         Κεντρικοί άξονες της απεργιακής κινητοποίησης είναι:

●      Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την απρόσκοπτη καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

●        Κατοχύρωση του και επέκταση του και σε άλλες ειδικότητες.

●      Κατάργηση του συμψηφισμού του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας με την προσωπική διαφορά.

●        Επαναφορά  του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

●        Πλήρης απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνησχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή Δόλος.

●        Κατάργηση δημιουργίας και λειτουργίας Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

●        Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ταυτόχρονη κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 και του άρθρου 43 του Ν.4257/2014.

         ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Απεργία την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και στην Απεργιακή Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 11.00 π.μ. (Νίκης 5-7 – Αθήνα).

                                                                            18 Φεβρουαρίου 2019

                                                                      Η Γραμματεία της ΑΣΚ-ΟΤΑ.