Ολοκληρώθηκε η ψήφιση του Σ/Ν για την Υγεία. Σε αυτές περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που δίνουν λύσεις σε δίκαια αιτήματα εργαζομένων. Αναλυτικά:

Ρυθμίζεται και επεκτείνεται η Ειδική Άδεια και στα υπόλοιπα εργαστήρια με το άρθρο 99« Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν 2071/92 (Α 123) και της κ. υ. α 2003075/204/0022/1995( Β33), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική  ετήσια άδεια μετά αποδοχών, καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής , της Ιολογίας και της Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών,  στους δημοσίους φορείς»

Με την αναμενόμενη Ερμηνευτική Εγκύκλιος θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στο Θέμα της Ειδικής Άδειας. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η εγκύκλιος θα δίνει απαντήσεις σε 3 ερωτήματα που εκκρεμούν:

  –Θα χορηγηθεί η Άδεια του 2018 σε Όλους όσους τη δικαιούνται, μέσα στο 2019.

  – Θα αφορά όλους όσους εργάζονται, και τους συναδέλφους του ΟΑΕΔ και Επικουρικό.

 – Θα λύνει επιτέλους τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τμήμα της Αποστείρωσης.

Σημαντική είναι η επέκταση του Ανθυγιεινού Επιδόματος, άρθρο 101 (αυτό που θα καταργούσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ…) και στους εργαζόμενους στις ΤΟΜΥ και τους εργαζόμενους στην Α.Ε.Μ.Υ

Σημαντικές δε είναι και οι ρυθμίζεις που αναβαθμίζουν τους συναδέλφους Μαίες- Μαιευτές στο ρόλο τους στη  Άθμια και στις Δημόσιες Δομές με το άρθρο 103.

Τέλος σημαντική είναι η ρύθμιση που γίνεται  για τις θέσεις ευθύνης στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, άρθρο 125: « Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή Τ Ε Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά- Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής, εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».