Έως τις 10 Απριλίου 2019 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα αιτήµατα για κάλυψη κενών θέσεων στο ∆ηµόσιο, ώστε να ξεκινήσει µετά ο τέταρτος κύκλος του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας για µετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. Το παραπάνω προβλέπεται σε εγκύκλιο που έστειλε χθες η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, προς όλους τους φορείς της αποκαλούµενης γενικής κυβέρνησης.

Με την εγκύκλιο η υπουργός ζητά από υπουργεία, δήµους-περιφέρειες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τις ανεξάρτητες Αρχές να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες που έχουν ήδη εφαρµοστεί τρεις φορές, επιτρέποντας σε εκατοντάδες υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα να πετύχουν µια µόνιµη µετάταξη ή µια προσωρινή απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, χωρίς προσωπικές διαµεσολαβήσεις και ρουσφέτια.

Για πρώτη φορά, όπως επισηµαίνεται στην εγκύκλιο, θα έχουν δικαίωµα διεκδίκησης µετάταξης ή απόσπασης και υπάλληλοι που εργάζονται στο ∆ηµόσιο µε καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ενώ έως τώρα το δικαίωµα ίσχυε µόνο για τους µόνιµους υπαλλήλους. Το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας θεσπίστηκε µε τον νόµο 4440/2016 προκειµένου να ισχύουν κοινοί κανόνες και να λειτουργεί ένας κεντρικός προγραµµατισµός. Κάθε φορέας που ζητά την κάλυψη θέσεων θα πρέπει να έχει καταρτίσει περιγράµµατα θέσεων εργασίας και να έχει καταχωρίσει αυτά τα στοιχεία µαζί µε την κατανοµή θέσεων ανά οργανική µονάδα στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα.

Από το 2017 έως και σήµερα έχουν οργανωθεί τρεις κύκλοι κινητικότητας, µε εµφανή την αυξητική τάση. Στον πρώτο κύκλο, το 2017, προκηρύχθηκαν 801 κενές θέσεις, στον δεύτερο 1.115, και στον τρίτο, τον Οκτώβριο του 2018, 5.440 θέσεις. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθµός των φορέων που υπέβαλαν αιτήµατα και έφθασαν την τελευταία φορά στους 165, ενώ µπήκαν για πρώτη φορά στο σύστηµα δήµοι και περιφέρειες.

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ: ethnos.gr