Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραμματείς

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους περίπου 8.500 Διπλω-ματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας σε σχέση με σημαντικά θέματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία κρίσεων θέσεων ευθύνης που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν εξελίξει σε πολλά Υπουργεία και Φορείς του Δημοσίου.

Α. Καταρχάς σας καλούμε να αποκαταστήσετε την άδικη και παράνομη εξαίρεση από τις κρίσεις των καθ’ όλα άξιων συναδέλφων μας που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και συμμετείχε και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Η αντι- συνδικαλιστική και αντιδημοκρατική αυτή εξαίρεση στιγματίζει αρνητικά ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης.

Β. Όπως σας έχουμε ενημερώσει ήδη (Αρ. Πρωτ.7539 22/10/2018 έγγραφο μας) είναι απαραίτητο να προχωρήσει η διαδικασία απόδοσης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του τμήματός τους και στους αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών άλλων χωρών που έχουν αναγνωριστεί από τους Ελληνικούς φορείς (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ & νυν ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμες και αντίστοιχες με τις Πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας. Τα διπλώματα αυτά έχουν αναγνωριστεί και επαγγελματικά από τον αρμόδιο φορέα, που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και Υπηρεσιακά, οπότε η αδικαιολόγητη εκκρεμότητα αυτή θα δημιουργήσει πολλαπλές επιπλοκές στη διαδικασία κρίσεων.

Γ. Παραμένει σε εκκρεμότητα η διαφορετική ανά Υπηρεσία αντιμετώπιση της ανα-
γνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σε εφαρμογή του ΠΔ69/2016, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Υπουργείο Πολιτισμού, όπως ήδη πολλαπλά σας έχουμε ενημερώσει.

Δ. Δεν έχει επιλυθεί ακόμα το θέμα με το προβάδισμα των αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να διεκδικήσουν και να καταλάβουν (κατά προτεραιότητα μάλιστα λόγω αυξημένων μορίων) θέσεις ευθύνης σε Διευθύνσεις και Τμήματα παντελώς άσχετα με το βασικό πτυχίο το οποίο κατέχουν, πχ Νοσηλευτής Διευθυντής Πολεοδομίας κοκ, Φιλόλογος σε Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κλπ., πρόβλεψη η οποία θα δημιουργήσει τεράστια θέματα λειτουργίας και νομιμότητας, ειδικά σε Παραγωγικές Τεχνικές Υπηρεσίες. Για το θέμα αυτό σας είχαμε αναλυτικά ενημερώσει με το από 5/12/2018 έγγραφο μας.

Επειδή όλα τα παραπάνω θα δημιουργήσουν σοβαρά θέματα νομιμότητας των υπό εξέλιξη διαδικασιών κρίσεων Προϊσταμένων σας καλούμε να τα αποκαταστήσετε το συντομότερο, αλλιώς να παγώσετε τις εν εξελίξει διαδικασίες μέχρι την οριστική τους επίλυση.

Όλοι επιθυμούμε η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί χωρίς συγκρούσεις και υπόνοιες για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και ζητάμε συνάντηση μαζί σας, ώστε να δούμε τρόπους υλοποίησης των παραπάνω.

ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ