Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ της Π.Ε.Υ Ο.Α.Ε.Δ,  που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28ης  Μαρτίου 2019, συνεδρίασε στις 10 Απριλίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος :Καραούλης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Δημητρίου Σοφία

Γεν. Γραμματέας: Κουρομιχελάκη Άννα

Ταμίας: Ρίζος Κωνσταντίνος

Μέλη :    Ζολώτα Ανδρονίκη

                           Θεολόγου Φωτεινή

                           Μακράκης Γεώργιος

                           Μιχαλιός Ιωάννης

                           Ρέππας Ιωάννης

                           Παπαοικονόμου Δημήτριος

                           Σπύρου Σπυρίδων

                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
Καραούλης Γεώργιος Κουρομιχελάκη Άννα