Πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2019, σύσκεψη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αργολίδας, με στόχο την επανασυγκρότηση του Νομαρχιακού Τμήματος. Παράλληλα έγινε ενημέρωση για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων (ασφαλιστικό, 13ος – 14ος μισθός, ανθυγιεινό επίδομα, προσλήψεις, αξιολόγηση κ.λ.π.)

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Νομαρχιακών Τμημάτων Δημήτρης Μπράτης και το μέλος Σπύρος Μαρίνης.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος πάνω από 25 συνάδελφοι, μέλη των Δ.Σ., που εκπροσωπούσαν  τα παρακάτω σωματεία:

  1. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας
  2. ΕΛΜΕ Αργολίδας
  3. Σύλλογος Νοσοκομείου Άργους
  4. Σύλλογος Νοσοκομείου Ναυπλίου
  5. Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων
  6. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Σ.Υ.Π.Ε.Α.)
  7. Σύλλογος Εξωτερικών Φρουρών
  8. Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση που έγινε, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί προσωρινή Γραμματεία, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με μοναδικό στόχο τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, μέσα σε διάστημα 6 μηνών, για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Η προσωρινή Γραμματεία που ορίστηκε, έχει ως εξής:

1. Αντωνόπουλος Παύλος Πρόεδρος ΕΛΜΕ Αργολίδας
2. Ζήση Κωνσταντίνα Αναπληρωτής Πρόεδρος Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Άργους
3. Ντέμος Αντώνης Γραμματέας Σ.Ε.Π.Ε. Αργολίδας
4. Διαλιάτσης Νικόλαος Υπεύθυνος Οργανωτικού Σ.Ε.Π.Ε. Αργολίδας
5. Λύκος Γιάννης Υπεύθυνος Οικονομικού Σωματείο Εξωτερικής Φρουράς Δικαστικής Φυλακής Ναυπλίου
6. Λαφατζής Βαγγέλης Μέλος Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
7. Παρασκευουλάκος Σωτήριος Μέλος Σ.Υ.Π.Ε.Α.
8. Σαλεσιώτου Βασιλική Μέλος Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ναυπλίου
9. Τσιριγώτης Δημήτρης Μέλος Σωματείο Δικαστικών Υπαλλήλων

 

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Βασιλάκου Μαρία Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
2. Κουστένη Μαρία Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Άργους
3. Μανώλη Άννα Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ναυπλίου
4. Μπόμπολης Νικόλαος Σ.Υ.Π.Ε.Α.
5. Μποζιονέλος Σπύρος Σ.Ε.Π.Ε. Αργολίδας
6. Σοφού Ελένη Σωματείο Δικαστικών Υπαλλήλων

 

Ο Αντιπρόεδρος και
Υπ. Νομαρχιακών Τμημάτων

Δημήτρης Μπράτης

Επιστολή – Συγκρότηση Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Αργολίδας