Το Υπ. Εργασίας  εξέδωσε την με απ. Φ10042/57802/1618/22-05-2019 εγκύκλιο σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.