Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εκσυγχρονίζονται το καθεστώς χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας και τα μέτρα προληπτικής ιατρικής σε δήμους και περιφέρειες. Η απόφαση έχει ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προτάσεων που έχει καταθέσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ ● Δικαιούχοι είναι τόσο οι μόνιμοι υπάλληλοι όσο και οι συμβασιούχοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Αύξηση των κλάδων και των ειδικοτήτων των εργαζομένων στους ΟΤΑ στους οποίους απαιτείται η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), αλλά και εξειδίκευση των προς χορήγηση μέσων -με πρόσθετα είδη- φέρνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών που εκσυγχρονίζει το καθεστώς χορήγησης ΜΑΠ και τα μέτρα προληπτικής ιατρικής σε δήμους και περιφέρειες.

Η απόφαση αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των χορηγούμενων ΜΑΠ και έχει ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προτάσεων που έχει καταθέσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την προστασία των εργαζομένων.

Αποσαφηνίζεται αρχικά με την ΚΥΑ ότι δικαιούχοι ΜΑΠ είναι τόσο οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου όσο και οι συμβασιούχοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων, πέρα από την παροχή ΜΑΠ, προβλέπεται και η υποχρεωτική υποβολή τους σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς και τακτικοί εμβολιασμοί τους.

Ενδεικτικές αλλά χαρακτηριστικές περιπτώσεις των αλλαγών αποτελούν οι παροχές:

● Ολοκληρωμένων ΜΑΠ στους εργάτες καθαριότητας. Oι δήμοι-εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν φόρμες εργασίας, τη στιγμή που μέχρι πρότινος οι εργαζόμενοι λάμβαναν ένα γιλέκο και πήγαιναν στην αποκομιδή απορριμμάτων με τα δικά τους ρούχα.

● Σύγχρονων μασκών με τα απαραίτητα φίλτρα σε εργάτες πρασίνου.

● ΜΑΠ σε εργαζομένους όπως βρεφονηπιοκόμοι και οικογενειακοί βοηθοί, που μέχρι σήμερα τα πλήρωναν από την τσέπη τους (π.χ. γάντια μιας χρήσης).

Οι εργοδότες

Υποχρεωτικό καθίσταται για τους δήμους-εργοδότες να παρέχουν στους εργαζομένους τα προβλεπόμενα ανά κλάδο και ειδικότητα ΜΑΠ, αλλά και για τους εργαζομένους να τα χρησιμοποιούν. Δεν επιτρέπεται η αποτίμηση των ΜΑΠ σε χρήμα, αναφέρει ρητά η ΚΥΑ.

Ακόμη, με στόχο τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος πλαισίου, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να συντάσσουν οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση, χώρο και αντικείμενο εργασίας, καθώς και ένα πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Οι προβλέψεις της υπουργικής απόφασης κινούνται σε θετική κατεύθυνση και περιλαμβάνουν πολλές από τις προτάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σχολιάζει στην «Εφ.Συν.» ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Γ. Τσούνης.

«Θα ελέγξουμε ό,τι υπάρχει σε εκκρεμότητα και για ό,τι συμπληρωματικό χρειαστεί θα επανέλθουμε», συμπληρώνει, θίγοντας παράλληλα την εκκρεμότητα που υπάρχει στον εκσυγχρονισμό του νόμου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Σε μία -προ πέντε μηνών- ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αναγκαίες αλλαγές για την προστασία των εργαζομένων, η Ομοσπονδία είχε προτείνει ένα «πακέτο» μέτρων που φαινόταν να υιοθετείται από το υπουργείο Εσωτερικών. Ομως, η διάλυση της Βουλής καθυστερεί περαιτέρω τη νομοθέτηση των αναγκαίων μέτρων. «Εάν είχε περάσει ο νόμος, θα ήταν ολοκληρωμένο το πλαίσιο. Τώρα περιμένουμε τον νόμο», σχολιάζει ο κ. Τσούνης, που προέδρευε στις εργασίες της ημερίδας.

Αναδημοσίευση από efsyn