Πρώτο βήμα για την επιστροφή στην ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. Η σύμβαση στο Δημόσιο, ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ και για τον ιδιωτικό τομέα Αποκαθίστανται όλα τα προ Μνημονίων θεσμικά μας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφτηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποτελεί ισχυρή βάση για τη σύναψη […]

via ΣΣΕ στα Δημόσια ΜΜΕ: Όχημα επιστροφής στην Κανονικότητα — Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος