του Γιώργου Μακράκη

Με επιστολή του ο Γ. Πατούλης (Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας & νέος Περιφερειάρχης Αττικής) προς το Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει ότι η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων) «αντέδρασε στο ζήτημα της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή της, σε χιλιάδες οικογένειες, παιδιά και εργαζόμενους».

Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι σε «καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υφίσταται υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία για τετράχρονα παιδιά και συμπληρώνει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ενιαία προσχολική αγωγή μέχρι το παιδί να φοιτήσει στην πρώτη τάξη Δημοτικού Σχολείου, ανήκει στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις δομές της οποίας και εντάσσεται».

Με βάση το άρθρο 33 του νόμου 4521/18 το σχολικό έτος 2020-1 ολοκληρώνεται η ένταξη όλων των δήμων στην Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή & Εκπαίδευση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Αυτό αποτελούσε βασικό, διαχρονικό αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος, καθώς αναβαθμίζει ποιοτικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά την αγωγή και την εκπαίδευση των προνηπίων και νηπίων.

Παράλληλα, βέβαια ένα Δημόσιο Νηπιαγωγείο που θα στελεχώνεται με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και με τις κατάλληλες υποδομές, σε λειτουργικά και κατάλληλα κτίρια όπου θα είναι δυνατό η παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπου θα μπορούν οι μικροί μαθητές να ξεκουραστούν και να γευματίσουν, όπου θα μπορούν να χαρούν το παιχνίδι του διαλείμματος.

Ωστόσο, αρκετές δημοτικές αρχές και πολιτικά και ιδιωτικά συμφέροντα προσπαθούν με πολυποίκιλους τρόπους να μπλοκάρουν την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Για την ιστορία η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ΠΑΡΩΝ και το Κίνημα Αλλαγής ψήφισε ΟΧΙ.

Για την ιστορία γνωρίζουμε πως άνοιξε η όρεξη ορισμένων για την Ιδιωτικοποίηση της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης…

Γιώργος Μακράκης, Δάσκαλος

Αν. Γραμματέας της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ

Εκλεγμένος με την Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση