ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πραγματοποίηση 37ου Συνεδρίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης του 37ου Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σας ενημερώνουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει αποφασίσει να εισηγηθεί προς το Γενικό Συμβούλιο, το συνέδριο να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019. Την προηγούμενη ημέρα, στις 2 Δεκεμβρίου θα γίνει Γενικό Συμβούλιο.

Η τυπική προκήρυξη του Συνεδρίου θα γίνει από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως προβλέπει το άρθρο 30 (κεφ. Α’ παρ.2 και 3).

Ο Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Οργανωτικού

και Νομαρχιακών Τμημάτων

Δημήτρης Μπράτης

Πραγματοποίηση 37ου Συνεδρίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.