Από 300 έως 50.000 ευρώ κλιμακώνονται τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ, ανάλογα με τη μοριοδότηση των παραβάσεων. Οι «καμπάνες» και πώς επηρεάζει η συνεργασία της επιχείρησης με τους ελεγκτές. Σε ισχύ το νέο καθεστώς. Η απόφαση.

Ο αριθμός των εργαζομένων, η σοβαρότητα της παράβασης αλλά και ο… πρότερος βίος της επιχείρησης θα αποτελούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιβάλλονται κυρώσεις από τα στελέχη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τρίτη 2 Ιουλίου, περιγράφει αναλυτικά το νέο ποινολόγιο και τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων.

Πλέον, κάθε παράβαση θα χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή, χαμηλή, σημαντική, υψηλή ή πολύ υψηλή και θα λαμβάνει ανάλογο αριθμό μορίων (από 1 έως 40).  Επιπροσθέτως, ανάλογη μοριοδότηση (από 1 έως 60 μόρια) θα δίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση.

Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 300 έως 50.000 ευρώ και κλιμακώνονται βάσει της υπουργικής απόφασης ως εξής:

  • Πολύ μικρά πρόστιμα: Από 300 έως 3.000 ευρώ
  • Μικρά: Από 3.001 έως 6.000 ευρώ
  • Μεσαία: Από 6.001 έως 15.000 ευρώ
  • Υψηλά: Από 15.001 έως 30.000 ευρώ
  • Πολύ υψηλά: Από 30.001 έως 50.000 ευρώ

Το τελικό ύψος του προστίμου εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται από την εκάστοτε παράβαση αλλά και από τον βαθμό συνεργασίας της επιχείρησης. Επίσης, για μία επιχείρηση που κατά την τελευταία τετραετία έχουν επιβληθεί δύο τουλάχιστον διοικητικές κυρώσεις ή έχει εκδοθεί μία τουλάχιστον αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, το πρόστιμο μπορεί να υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα. Για παράδειγμα, αν αρχικά στην παράβαση αντιστοιχούσε μικρό πρόστιμο αλλά η επιχείρηση ήταν υπότροπη, το τελικό πρόστιμο μπορεί να είναι μικρό (έως 6.000 ευρώ) ή ακόμα και να φτάσει το επίπεδο των μεσαίων προστίμων (μεταξύ 6.000 και 15.000 ευρώ).

* Διαβάστε αναλυτικά την υπουργική απόφαση, την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό

Αναδημοσίευση από: euro2day.gr

Ρούλα Σαλούρου