ΑΠΟΦΑΣΗ

του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 12/07/2019

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  που συνεδρίασε στις 12 του Ιούλη στην Αθήνα, αποφάσισε:

1.     Την προκήρυξη του 37ου Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για της 3, 4, 5 Δεκεμβρίου 2019

2.     Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα πρέπει να φέρει για έγκριση στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο όλες τις Ομοσπονδίες που έχει ελέγξει. Εξυπακούεται ότι για να γίνει η έγκριση των Ομοσπονδιών θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά με βάση το υπ’ αριθμ. 185/10-07-2019 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μπέσης                 Παναγιώτης Ιωακειμίδης

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου 12.07.2019