Όπως διαβάζουμε στο ΦΕΚ της 31 Ιουλίου 2019, αρ. Φύλλου 490, με την 398062/31187/30415/10190/23.07.  2019  με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη γίνεται η υπέρβαση της υπέρβασης

η Αννα Παναγιωταρέα αναλαμβάνει «καθήκοντα Ειδικής Συμβούλου σε θέματα Επικοινωνίας στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών, μάλιστα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, η κυρία Παναγιωταρέα θα προσφέρει τις υπηρεσίες της αμισθί. Μόνο τα οδοιπορικά της θα πληρώνεται.

 η Διβάρη- Βαλάκου Νικολέττα του Πέτρου, αναλαμβάνει «καθήκοντα Ειδικής Συμβούλου σε θέματα Αρχαιολογίας» επίσης  καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών και ότι  δεν θα λαμβάνει μισθό μόνο οδοιπορικά

ο Ρόζος Νικόλαος του Βασιλείου αναλαμβάνει «καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου σε θέματα νομικής υποστήριξης» , καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών
συμβούλων και συνεργατών, και ότι  δεν θα λαμβάνει μισθό μόνο οδοιπορικά