Κύριε Υπουργέ,

η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς κατόπιν των ραγδαίων εξελίξεων στην οργανωτική δομή του ΣΕΠΕ που επέφερε η έκδοση του ΠΔ 84/2019. Συνηγορούμε με το δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας μαζί με τους δύο πρωτοβάθμιους Συλλόγους, Τεχνικών & Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας και Πανελληνίου Συλλόγου Επιθεωρητών Εργασίας που από την πρώτη στιγμή είναι διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική επιλογή που εν μία νυκτί αποδόμησε και αποσάθρωσε την αυτοτέλεια του Σ.ΕΠ.Ε..

Η μετατροπή της Ειδικής Γραμματείας του Σ.ΕΠ.Ε σε μια Γενική Διεύθυνση, ή άλλου γραφειοκρατικού τύπου δομή, όπως προοιωνίζεται το Π.Δ. 84/2019, όχι μόνο δε συνιστά αναβάθμισή του, αλλά αντιθέτως το τοποθετεί σε μια υπερδιευρυμένη Γενική Γραμματεία, με πολυσυλλεκτικά και ετερόκλητα τομεακά αντικείμενα, εντελώς άσχετα με την αποστολή του και μάλιστα εποπτευόμενα από το ίδιο πρόσωπο. Πρόκειται για ξεκάθαρη υποβάθμιση του ρόλου και του έργου του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη χώρα, αφού απειλείται η οργανωτική και επιχειρησιακή αυτονομία και αυτοτέλειά του. Εκλαμβάνεται σαφώς ως στρατηγική επιλογή αποκαθήλωσης και αποδόμησης του ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς εργασίας και του βασικού πυλώνα προστασίας των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και μάλιστα σε χρόνο που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με απτά και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα στον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία εν γένει.

Η λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως ελεγκτικού μηχανισμού, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που απαιτούν ευελιξία, άμεση δράση και αντίδραση. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η Επιθεώρηση Εργασίας να είναι αυτόνομος και ενιαίος διοικητικός τομέας, με ισχυρή κεντρική υπηρεσία και κατά τόπον περιφερειακές οργανικές μονάδες. Η άσκηση του λειτουργήματος του Επιθεωρητή Εργασίας είναι και επικίνδυνη, αφού εκθέτει τους Επιθεωρητές, συλλήβδην και αδικαιολόγητα, υποδαυλίζοντας επιθετικές συμπεριφορές εναντίον τους.

Μια γραφειοκρατικού τύπου δομή, χωρίς επιτελική διάσταση, αποφασιστική αρμοδιότητα επιχειρησιακή ευελιξία και λειτουργία σε κάθε τόπο, όπως υποκρύπτει η σχετική διάταξη του εν λόγω Π.Δ καθηλώνει τη δράση του Σ.ΕΠ.Ε και ακυρώνει το έργο του. Αυτή η πρωτοβουλία, που βαφτίζεται ως «νεωτερισμός» της δημόσιας διοίκησης, βάλλει κατά της προστασίας της εργασίας και ενισχύει τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγχρόνως, πλήττει τον κόσμο της εργασίας, στο μέτρο που υποβαθμίζει τον βασικό προστατευτικό μηχανισμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ήδη εκδηλώθηκαν, τις τελευταίες ώρες, περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς εναντίον Επιθεωρητών Εργασίας, στη Χαλκίδα, τα οποία καταδικάζουμε απερίφραστα και καλούμε όλον τον πολιτικό κόσμο να πράξει ομοίως.

Εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράσταση μας και διαμαρτυρόμαστε για την ξεκάθαρη υποβάθμιση και προσβολή του κύρους και της ανεξαρτησίας της Επιθεώρησης Εργασίας και θεωρούμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί και ενισχυθεί η αυτονομία του Σ.ΕΠ.Ε..