Στις 8 Αυγούστου 2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κλικ εδώ), η οποία υπογράφεται από τον
Πρόεδρο κ. Εξαδάκτυλο και τον Γραμματέα κ. Ελευθερίου.
Η πρόσκληση αφορά σε πρόσληψη δύο υπαλλήλων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου.
1.- Η εν λόγω πρόσκληση ούτε συζητήθηκε, ούτε αποφασίστηκε ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, το οποίο αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο για λήψη τέτοιων αποφάσεων.
2.- Περαιτέρω στην προκήρυξη γίνεται λόγος για αξιολόγηση υποψηφίων από Επιτροπή «που έχει συσταθεί γι αυτό το σκοπό».
Η αλήθεια είναι πως ποτέ δε συστάθηκε τέτοια Επιτροπή.
3.-Τέλος, η προκήρυξη αναρτάται εν μέσω Αυγούστου και με περιθώριο  υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αυστηρά πέντε ημερών (εκ των οποίων δύο αργίες) και η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ.

Είναι προφανές πως κάθε υποψήφιος του οποίου η αίτησή θα απορριφθεί, έχει βάσιμο λόγο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και ν΄ ακυρώσει την προκήρυξη, διασύροντας τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για επιλήψιμες,  φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διαδικασίες.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν δείγμα της περιφρονητικής στάσης του  Προεδρείου του ΠΙΣ απέναντι στο ΔΣ και τη νομιμότητα που καταστρατηγείται κατ΄ επανάληψη.
Ως μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ θεωρούμε πως τέτοιες πρακτικές επιδεινώνουν τραγικά την ανυποληψία του ΠΙΣ που ξεκίνησε από τα φαινόμενα νοθείας στις εκλογές του Μαρτίου.
Το Προεδρείο του ΠΙΣ πρέπει ν΄ αντιληφθεί πως ούτε τα μέλη του ΔΣ, ούτε οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας πρόκειται να παραμείνουν απαθείς απέναντι σ΄ αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις που διασύρουν την Ιατρική Κοινότητα.

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ
Βαρνάβας Δημήτρης
Ψαλτάκος Μιχάλης

ΠΗΓΗ: left.gr