Με αφορμή ερωτήσεις πολλών απολυμένων συναδέλφων το περασμένο έτος σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους για τον Πίνακα Αναπληρωτών, οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα: Το ζήτημα της φραγής του ΟΠΣΥΔ με αποτέλεσμα να μην ενημερώνονται οι πίνακες αναπληρωτών με τα φετινά στοιχεία είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί πολλούς απολυμένους συναδέλφους…

via Η ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ — Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος | ΟΙΕΛΕ