«Λαβράκι» από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που ανακάλυψαν ότι η εταιρεία στην Αθήνα είχε εκδώσει (για τις χρήσεις 2016- 2017) 471 εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ. Στην αρχή του νήματος ενός τεράστιου κυκλώματος έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων πιστεύουν ότι βρίσκονται οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής…

via Εταιρεία εμπορίας τροφίμων έχει εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των € 70 εκατ. — Σύλλογος Εφοριακών Ν. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς Χαλκιδικής