Μπορεί ο υπουργός Εργασίας να παρακάμπτει νόμο για το ασυμβίβαστο, που και ο ίδιος ψήφισε, εάν δεν τον βολεύει;

Μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα εγείρει η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση αναφορικά με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Παναγιώτη Δουφεξή. Με απόφασή του ο Γ. Βρούτσης επιτρέπει στον Π. Δουφεξή να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά του ως οικονομικός διευθυντής στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος που ψήφισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 Αυγούστου. Ο υπουργός Εργασίας παρακάμπτει όχι μόνο τον νόμο που ο ίδιος ψήφισε αλλά και τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι πρότινος προκειμένου να εξυπηρετήσει τον συνεργάτη του.

Στις 25 Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 473 (ΥΟΔΔ) μία απόφαση του Γ. Βρούτση. Με αυτήν ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη τοποθετούσε ως διευθυντή στο πολιτικό του γραφείο τον Π. Δουφεξή. Οικονομολόγος και ειδικός σε θέματα ασφάλισης, ο Π. Δουφεξής ήταν και την περίοδο 2012-14 στο ίδιο πόστο, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γ. Βρούτση στο υπουργείο Εργασίας. Ο Π. Δουφεξής ήταν επικεφαλής στην ομάδα που συνέταξε το πρόγραμμα της ΝΔ για την κοινωνική ασφάλιση, ενώ έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών ΕΤΑΑ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ.

Η συνεργασία Βρούτση – Δουφεξή φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να ήταν «επιτυχημένη», γι’ αυτό και ο υπουργός Εργασίας φρόντισε να τον τοποθετήσει και πάλι στη νευραλγική αυτή θέση. Ωστόσο στην απόφασή του ο υπουργός Εργασίας επέτρεπε στον Π. Δουφεξή να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά του στην εταιρεία ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

«Με την 31971/Δ1.11115/15-72019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανατίθενται από 09-07-2019, στον Δουφεξή Παναγιώτη του Αθανασίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, καθήκοντα μετακλητού υπαλλήλου – Διευθυντή στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με παράλληλη πλήρη άσκηση των κύριων καθηκόντων του στην Ανώνυμη Εταιρεία “Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 και του άρθρου 23 του ν. 4320/2015» ανέφερε το ΦΕΚ που υπέγραφε ο Γ. Βρούτσης.

Το απαγορευτικό για τους μετακλητούς

Λίγες μέρες μετά, συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου 2019, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4622 της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με το «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». Το άρθρο 76 του νόμου αναφέρεται στα «κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων». Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται: «Η τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή ιδιαίτερου γραφείου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα ή σε θέση μετακλητού Προϊσταμένου στην Προεδρία της Κυβέρνησης αναστέλλει την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος του τοποθετούμενου προσώπου».

Το σχετικό νομοσχέδιο φέρει την υπογραφή και του Γ. Βρούτση ως υπουργού Εργασίας. Μόνο που ο ίδιος ο υπουργός φρόντισε να εξαιρεθεί από τον νόμο που υπέγραψε και ψήφισε για χάρη του στενού του συνεργάτη.

Η απαγόρευση άσκησης παράλληλης απασχόλησης για τον διευθυντή πολιτικού γραφείου δεν απαγορεύεται όμως μόνο από τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και από το προεδρικό διάταγμα 63 του 2005 το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, η παράγραφος 8 του άρθρου 57 ορίζει ρητά ότι «ο διορισμός σε θέση διευθυντή πολιτικού γραφείου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, όπως επίσης σε θέση ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη, αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματος ή επαγγέλματός τους».

Ζήτημα εποπτείας-ελέγχου αλλά και διπλής αμοιβής

Ο Π. Δουφεξής εργάζεται στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών από το 2009. Μάλιστα την περίοδο 2012-14 ο Γ. Βρούτσης είχε επίσης επιτρέψει στον στενό του συνεργάτη να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά του στην ΑΕΔΑΚ. Η τελευταία συστάθηκε το 2000 με σκοπό «την ενεργητική διαχείριση των Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Οργανισμών», όπως αναφέρεται στο καταστατικό της. Μέτοχοι της εταιρείας είναι το ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ), ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ καθώς επίσης και η Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα από το 2009 και μετά οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ελέγχουν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο Π. Δουφεξής έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ώστε να είναι ταυτόχρονα διευθυντής του πολιτικού γραφείου του υπουργού, ο οποίος θεσμικά εποπτεύει τους μετόχους της ΑΕΔΑΚ, δηλαδή τα ταμεία. Επίσης πρέπει να απαντηθεί και το κατά πόσο ο Π. Δουφεξής αμείβεται ταυτόχρονα και από τις δύο θέσεις. Το Documento επικοινώνησε με το πολιτικό γραφείο του Γ. Βρούτση προκειμένου να λάβει κάποια απάντηση από τον Π. Δουφεξή για το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο το αίτημά μας δεν βρήκε ανταπόκριση.

Πηγή: documentonews.gr