Σύμφωνα με την  γνωμοδότηση ΝσΚ 111/19 που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας το ανώτατο όριο απόσπασης εκπαιδευτικού στο εξωτερικό είναι τα 5 έτη ανεξάρτητα από την θέση που αυτός καταλαμβάνει.

«Κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 4, 6 και 7 και 16 παρ.3 του ν. 4415/2016 θεσπίζεται ανώτατο όριο απόσπασης στο εξωτερικό τα πέντε έτη, ανεξάρτητα της ιδιότητας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού ως καθηγητού σε σχολική μονάδα του εξωτερικού ή ως Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού.»