Οι αιρετοί Θεόφιλος  Λαμπρογιαννάκης & Τηλέμαχος Παπαδόπουλος της  ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ενημερώνουν με αναρτησή τους  σχετικά με τα λειτουργικά κενά στο ν. Ηρακλείου μετά τις τοποθετήσεις της Α’ Φάσης προσλήψεων.

Σε αυτήν αναφέρουν:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Έπειτα από τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Α’ Φάσης προσλήψεων, τα λειτουργικά κενά του νομού Ηρακλείου διαμορφώνονται ως εξής:

Ειδικότητα Κενά
ΠΕ 70 37
ΠΕ 60 17
ΠΕ 71 – ΠΕ 70 ΕΑΕ 14
ΠΕ 60 ΕΑΕ 6
Παράλληλη στήριξη 100
Τμήματα Υποδοχής (ΖΕΠ) 14
ΠΕ 05 3 ΑΜΩ
ΠΕ 06 9
ΠΕ 07 2 ΑΜΩ
ΠΕ 08 7
ΠΕ 11 9
ΠΕ 79 15
ΠΕ 86 8
ΠΕ 91 4+ 5 ΑΜΩ
Ειδικότητες για Ειδικά Σχολεία 6
Σύνολο: 256

Κι αυτό το σχολικό έτος, δυστυχώς,  οι τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλυφθούν με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όχι με ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

 Ως αιρετοί επισημαίνουμε, για πολλοστή φορά, πως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ΑΜΕΣΑ οι μόνιμοι διορισμοί των 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και να δρομολογηθούν μόνιμοι διορισμοί στη Γενική Αγωγή.

των αιρετών Θεόφιλου Λαμπρογιαννάκη & Τηλέμαχου Παπαδόπουλου — ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.