Ο ΣΕΒ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας ζητώντας να γίνουν αλλαγές σ αυτό.  Αρχικά   είναι υπερμαχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν σ αυτήν

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου τομέα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της χώρας μας και απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων και τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους για πολίτες και επιχειρήσεις. Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας είναι εργαλείο για την καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες της σχέσης μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, άδειες, υπερωρίες, ΣΣΕ κ.λπ.). Δημιουργήθηκε με σκοπό τη μείωση των γραφειοκρατικών και διοικητικών βαρών, τη διαφάνεια, και την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας. »
Αλλά μετά και από την από επιστολή – πρόσκληση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση, στο ΣΕΒ  να συμμετέχει στη διαβούλευση με κατάθεση προτάσεων για την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ  διαπιστώνει την ανάγκη αναβάθμισης και απλοποίησης του.  Γιατί όπως δηλώνουν ότι μετά από παρεμβάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης εξελίχθηκε και σε εργαλείο διαχείρισης με δυσβάστακτο γραφειοκρατικό βάρος.

Καταλήγουν να προτείνουν  ότι επιβάλλεται μια δραστική αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ για μείωση του συχνά δυσβάστακτου γραφειοκρατικού βάρους φέρνοντας  τυχαία παραδείγματα  όπως την εκ των προτέρων δήλωση υπερωριών, υπερεργασίας κλπ .
Βεβαια πέρνοντας σαν δεδομένο ότι ζητούν απλοποιήση της διαδικασίας και ότι τις υπερωρίες θα τις δηλώνουν  ακόμα και μετά την πραγματοποίηση τους στο σύστημα πως αυτό μειώνει το διοικητικό βάρος;

Μεταξύ άλλων προτείνουν

ανασχεδιασμό διαδικασιών και ψηφιοποίηση, σε συνάφεια με το συνολικό ανασχεδιασμό των συστημάτων του Υπουργείου.

για να καταλήξουν στις  προτεινόμενες κύριες κατευθυντήριες γραμμές για την βελτίωση του ΕΡΓΑΝΗ  οι οποίες είναι:

Συνολική αναθεώρηση με απλοποίηση/παραμετροποίηση πινάκων και περαιτέρω διασύνδεση του με τα λοιπά συστήματα (ΕΦΚΑ, Sepe.net, TAXIS)

  1. Λογική 3 πυλώνων στο ΕΡΓΑΝΗ (στοιχεία επιχείρησης, στοιχεία εργαζομένου, στοιχεία σχέσης μεταξύ των παραπάνω)
  2. Αλλαγή σχεδιαστικής φιλοσοφίας με προσανατολισμό στις απαιτούμενες λειτουργίες (process oriented) και όχι με βάση τα έντυπα που ήδη χρησιμοποιούνται.
  3. Διασφάλιση μοναδικού σημείου καταχώρισης πληροφορίας (ανεξαρτήτως σημείου) και αξιοποίηση του στο σύνολο των εφαρμογών.
  4.  Ένταξη στο G-Cloud ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του κάθε Τετάρτη
  5.  Ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα (εκτός των προσωπικών) για αξιοποίηση από το δημόσιο, τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.