Όπως διαβάζουμε εντός του 2019 πρόκειται, αν και η κυβέρνηση δεν προσδιορίζει το πότε, να σταλεί το αίτημα στο ΑΣΕΠ για 2.450 προλήψεις στην υγεία που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση ως συνέχεια της προκήρυξης 2Κ/2019 για 1.116 μόνιμες θέσεις επικουρικού προσωπικού στην υγεία, η οποία ήδη έχει ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ.

Τώρα  για τις  2.450, επίσης, επικουρικού προσωπικού στην υγεία, το αρμόδιο υπουργείο διαρρέει ότι το σχετικό αίτημα πρόκειται να σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης και στη συνέχεια ανακοίνωσης, της προκήρυξης.

Όποτε αναμένουμε να δούμε !.