Ενδιαφέρον παρουσίαζει δημοσίευμα του jodi.graphics  βασισμένο σε στοιχεία από την Eurostat (εδώ)  και εδώ που  καταγράφουν το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε κάθε χώρα ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα. Στο σύνολο των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται δάσκαλοι και καθηγητές γυμνασίων και λυκείων.


Ο χάρτης με το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε κάθε χώρα οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, η Ιταλία είναι πρώτη στην Ευρώπη, αφού το 53,5% το εκπαιδευτικών της έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. Δεύτερη στη λίστα η Λιθουανία, όπου το ποσοστό αγγίζει το 50%. Τρίτη η Εσθονία με 48,7% και τέταρτη η Βουλγαρία με 48,4%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με το ποσοστό των εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών να φτάνει στο 47,3%.

Στην καλύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία (11,0%), η Μάλτα (14,1%) και το Ην. Βασίλειο (19,3%) ενώ ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ βρίσκεται στο 36,4%.

Αναλυτικά τα ποσοστά για την κάθε χώρα στον πίνακα που ακολουθεί για το 2017, οπότε και είναι τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία:

Italy 53,5%
Lithuania 50,3%
Estonia 48,7%
Bulgaria 48,4%
Greece 47,3%
Denmark 47,0%
Latvia 45,6%
Austria 44,8%
Czechia 43,9%
Germany 42,2%
Hungary 40,8%
Portugal 40,6%
Netherlands 39,5%
Iceland 39,3%
Sweden 38,4%
Slovakia 37,0%
Finland 36,8%
Slovenia 36,5%
EU28 36,4%
Switzerland 36,3%
Spain 36,1%
Poland 32,8%
Norway 32,4%
Croatia 29,7%
Romania 28,3%
France 27,9%
Belgium 27,8%
Cyprus 26,4%
North Macedonia 23,5%
Ireland 22,9%
Luxembourg 22,6%
United Kingdom 19,3%
Malta 14,1%
Turkey 11,0%

Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπετε και την περαιτέρω ανάλυση τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά στην ηλικία των εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών σε τρεις ηλικιακές ομάδες (50-54, 55-59 και 60 και άνω).


Τι άλλαξε στην αναλογία αυτή από το 2014;

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και η μεταβολή αυτού του ποσοστού από τις προηγούμενες μετρήσεις της Eurostat που χρονολογούνται στο 2014.

Εδώ παρατηρούμε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά (16 μονάδες αύξηση σε σχέση με το 2014). Ακολουθεί η Δανία με 12,4 και στην τρίτη θέση η Κύπρος με 7,3 μονάδες αύξηση. Χώρες στις οποίες φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση είναι η Γερμανία (μείωση 3,8 μονάδων), η Νορβηγία (-3,3 μονάδες) και το Ην. Βασίλειο (μείωση 3,1 μονάδων).

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε αναλυτικά για την κάθε χώρα τα ποσοστά για το 2014, το 2017 και την διαφορά τους.

2014 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
EU28 36,0% 36,4% 0,4
Belgium 27,7% 27,8% 0,1
Bulgaria 46,3% 48,4% 2,1
Czechia 38,7% 43,9% 5,2
Denmark 34,6% 47,0% 12,4
Germany 45,9% 42,2% -3,8
Estonia 45,7% 48,7% 3,0
Ireland 25,2% 22,9% -2,3
Greece 31,6% 47,3% 15,8
Spain 34,2% 36,1% 1,9
France 29,9% 27,9% -2,0
Croatia 29,8% 29,7% -0,1
Italy 55,7% 53,5% -2,2
Cyprus 19,1% 26,4% 7,3
Latvia 44,8% 45,6% 0,7
Lithuania 45,1% 50,3% 5,2
Luxembourg 22,0% 22,6% 0,6
Hungary 35,5% 40,8% 5,3
Malta 14,6% 14,1% -0,5
Netherlands 41,2% 39,5% -1,8
Austria 42,7% 44,8% 2,1
Poland 26,9% 32,8% 5,9
Portugal 34,0% 40,6% 6,6
Romania 29,1% 28,3% -0,8
Slovenia 33,6% 36,5% 2,8
Slovakia 35,4% 37,0% 1,6
Finland 35,0% 36,8% 1,8
Sweden 39,8% 38,4% -1,3
United Kingdom 22,5% 19,3% -3,1
Iceland 37,1% 39,3% 2,2
Norway 35,7% 32,4% -3,3
Switzerland 36,7% 36,3% -0,4
North Macedonia 21,4% 23,5% 2,1
Turkey 9,0% 11,0% 2,0

Αναδημοσίευση από  πηγή: Eurostat (educ_uoe_perp01) (2)