Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνεδρίασε στις 12 Οκτωβρίου με κύριο θέμα τη θέση της Ένωσης επί του νομοσχεδίου για την υποχρεωτική ιδιωτική διαμεσολάβηση και ειδικότερα κατά πόσο είναι συμβατό με το Σύνταγμα και εάν ευθυγραμμίζεται με την υπ’ αριθμό 34/2018 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η πλειοψηφία 9 μελών του ΔΣ (κκ. Π. Λυμπερόπουλος, Ν. Σαλάτας, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης, Σ. Γκαρά, Χ. Μαυρίδης, Γ. Κομπολίτης, Ε. Βεργώνης, Δ. Φούκας) τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι το ν/σ είναι συνταγματικό και ευθυγραμμίζεται με την παραπάνω απόφαση της δ. Ολομέλειας του ΑΠ.

Ο Ν. Σαλάτας εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα των διατάξεων σχετικά με τον διορισμό μη νομικών ως διαμεσολαβητών και για τη σύσταση ενώσεων προσώπων πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών.

Η μειοψηφία των 6 μελών του ΔΣ (κκ. Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Β. Πάπαρη, Π. Μποροδήμος, Α. Ερμίδου και Χ. Νάστας) τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας του ν/σ και της μη συμμόρφωσής του στην παραπάνω απόφαση της δ. Ολομέλειας του ΑΠ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι μειοψηφούντες δικαστές κκ. Χριστόφος Σεβαστίδης (Πρόεδρος ΕΔΕ), Χαράλαμπος Σεβαστίδης (Εκπρ. Τύπου ΕΔΕ) και Παντελής Μποροδήμος (Αναπλ. Ταμίας ΕΔΕ) δημοσίευσαν κείμενο στην ιστοσελίδα της Ένωσης, με το οποίο εκθέτουν τις θέσεις τους αναφορικά με τις αρνητικές συνέπειες από τον επανακαθορισμό της στάσης της Ένωσης στο ζήτημα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης.

Στο κείμενό τους θέτουν ερωτήματα αναφορικά με το ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στο συμπέρασμα ότι το υπό ψήφιση ν/σ είναι ουσιωδώς διαφορετικό από τον αρχικό ν. 4512/2018 και με ποιον τρόπο ήρθησαν όλα τα συνταγματικά εμπόδια που εντόπισε η απόφαση της διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

«Και το βασικότερο ερώτημα που θέτει εύλογα κάθε καλόπιστος είναι για ποιόν λόγο μεταστράφηκε πλήρως στις απόψεις της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία με τις πιο πάνω ανακοινώσεις της τόνιζε την πλήρη αντίθεσή της στην υποχρεωτική ιδιωτική διαμεσολάβηση και αγωνιζόταν για την θεσμική αναγνώριση της δικαστικής μεσολάβησης;

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το νέο νομοσχέδιο για την ιδιωτική διαμεσολάβηση αποκαλύπτει με τον πλέον προφανή τρόπο την αξιολόγηση που κάνει μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και του δικαστικού λειτουργού, εις βάρος του τελευταίου, αφού στο νέο άρθρο 182 παρ.2, ρητά αποκλείει την περίπτωση να πληρούται η υποχρέωση της διαμεσολαβητικής προδικασίας, με την εκούσια προσφυγή των μερών στις έως τώρα θεσμοθετημένες μορφές δικαστικής μεσολάβησης, που είναι αδάπανες και γίνονται ενώπιον δικαστικού λειτουργού. Η επιλογή αυτή συνιστά ευθεία προσβολή του δικαστικού σώματος στην οποία η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όφειλε να απαντήσει άμεσα και όχι να φιλοδωρήσει το νέο νομοσχέδιο με τον έπαινο της συμμόρφωσης στις συνταγματικές επιταγές παραγνωρίζοντας τα προφανή θεσμικά ολισθήματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση κλείνει σημειώνοντας ότι «εναπόκειται πλέον στα δικαστήρια της ουσίας για τη στάση που θα τηρούν σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει κάποιος διάδικος την αναγκαία προδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς υφίσταται ήδη η απόφαση της διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε αντισυνταγματικό το ν. 4512/2018 σε βασικά του σημεία».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο ende.gr

Αναδημ.  από lawspot.gr