Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (Εδώ η απόφαση) Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταφέρονται στο Μαξίμου, υπό την εποπτεία του πρωθυπουργικού γραφείου, οι θέσεις και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αλλά και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς.

Υπό την αρμοδιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την απόφαση, τίθενται οι διευθύνσεις Ενημέρωσης, Εποπτείας ΜΜΕ, Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, το αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού.

Στη διεύθυνση Ενημέρωσης απασχολούνται συνολικά 68 δημοσιογράφοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, συν άλλοι δύο δημοσιογράφοι στη διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού. Απασχολούνται επίσης δύο λήπτες ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και ένας συντονιστής παραγωγής.

Με την απόφαση αυτή παύει και επίσημα η αρμοδιότητα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εποπτεία του χώρου των ΜΜΕ, της ΕΡΤ, του περιφερειακού Τύπου, των περιφερειακών καναλιών, της διανομής κρατικής διαφήμισης κ.λπ. Έτσι η επικοινωνία και η ενημέρωση περνάει στον άμεσο έλεγχο του πρωθυπουργικού γραφείου.
Το κείμενο της εν λόγω απόφασης έχει ως εξής:
Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε
Ότι οι θέσεις, το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας η οποία διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: (α) Διευθύνσεις Ενημέρωσης, Εποπτείας ΜΜΕ, Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, (β) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διϋπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού και (γ) Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, όπως οι εν λόγω οργανικές μονάδες ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 25,27, 29, 31 και 33 του π.δ. 82/2017 (Α ́ 117), μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με το αρ. 5 του πδ 81/2019, ….
Με πληροφορίες από  Ανασυγκρότηση