Διαβάσαμε στο esos ότι: Τη θεσμοθέτηση αυστηρής ποινής στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ενώ προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, παραιτούνται δηλαδή, χωρίς σοβαρό λόγο, προανήγγειλε , από το βήμα της Βουλής, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Θα υπάρχει και αυστηρή ποινή για όσους εκπαιδευτικούς δεν παρουσιάζονται στη θέση τους, είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας. Στο ίδιο πλαίσιο η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε  ότι  η Κυβέρνηση ήδη μελετάει ένα νέο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου  θα μοριοδοτείται σημαντικά η υπηρεσία των εκπαιδευτικών  σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

Λογικό για την υπουργό να φταίει πάντα και για όλα ο εκπαιδευτικός και μάλιστα κυρίως ο αδιόριστος. Λογικό για την υπουργό να εγκαταλείπει ο εκπαιδευτικός την οικογένεια του για να πάει να δουλέψει σε απομακρυσμένα σχολεία βάζοντας χρήματα και από την τσέπη του. Οπότε μ αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να τιμωρηθεί γιατί δεν του φτάνει ο μισθός των 800 ευρώ ούτε για να πληρώσει το ενοίκιο του σε κάποιες περιπτώσεις.

Τι ισχύει σήμερα για τις διαγραφές

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει και παραιτείται, διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόμενου.

Τι είναι η ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

Από πέρσι ισχύουν και τα εξής:

1. Μετά την 1η Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική προκήρυξη δηλώνονται από τους προϊσταμένους των περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου.

2. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου σχολικού έτους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκλειστικά σε περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη εκδηλώσει την προτίμησή τους στην πρόσκληση δήλωσης περιοχής προτίμησης αναπληρωτών του οικείου έτους. Η τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες της ειδικής προκήρυξης γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των αναπληρωτών.

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, εφόσον επιστρέψει ο μόνιμος εκπαιδευτικός στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, διατίθεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.