Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με την κατανομή των προσλήψεων αναπληρωτών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Οι προσλήψεις αναπληρωτών τη σχολική χρονιά 2019/20 ανέρχονται συνολικά σε 11.443. Αυτοί κατανέμονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨ. 2018/19
ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ 14 13
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ. 6498 4611
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 11 9
ΚΕΣΥ 84 58
ΜΟΥΣΙΚΑ 803 437
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1321 1064
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 18 7
ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 2294 2590
ΔΥΕΠ 21 49
Τ.Υ.ΖΕΠ 379 286
Τ.Υ.ΖΕΠ ΣΙΒΙΤ. 2
Μ.Ν.Α.Ε. 0 443
Μ.Ν.Α.Ε. ΣΙΒΙΤ. 1
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.443 9578

   Μετά και τις χθεσινές προσλήψεις Οι προσλήψεις στην Α/θμια είναι 21.440! Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων –μαζί με τις προσλήψεις ΕΕΠ/ΕΒΠ- προσεγγίζει τις 37.500! Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση! Μέσα σε μια πενταετία (2014-2019) σχεδόν διπλασιάστηκε η ποσοστιαία  αναλογία των αναπληρωτών επί των μονίμων εκπαιδευτικών! Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με τη σχ. χρονιά 2014/15 η αύξηση  προσλήψεων ανέρχεται σε 6.279 εκπαιδευτικούς δηλαδή σε ποσοστό 121,5%! Μαζί με τους 64.282 μόνιμους εκπαιδευτικούς ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων στη Δευτεροβάθμια είναι 75.725 Το 15,11% εξ αυτών είναι αναπληρωτές!

   Δυστυχώς υπάρχουν αναφορές ότι σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου, έχουν σταλεί περισσότεροι αναπληρωτές από τα υφιστάμενα κενά, ενώ αντίστοιχα κάποιες ειδικότητες έχουν μείνει ακάλυπτες! Πρόκειται για πολύ σοβαρό λάθος που εκτός των άλλων ανατρέπει και τον προγραμματισμό ανθρώπινων ζωών με τις οποίες δεν μπορεί να παίζει κανείς! Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει άμεση διόρθωση και ανακοινοποίηση!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 7/11/2019

via ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΟΕΜ. 2019 — ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΡΔΗΣ