Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ / 14-11-2019 «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020»

 

via Περιφερειακή Αιγαιοπελαγίτικη Ενημέρωση