Του Κωνσταντίνου Τηλιγάδα, Γενικού Γραμματέα Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Η λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρωτοεμφανίστηκε με το ΝΔ 2961/54 στην Ελληνική πραγματικότητα σαν Οργανισμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και με το Ν.Δ 212/69 άρχισε να λειτουργεί με την τωρινή του ονομασία ΟΑΕΔ.

Με το νομοθετικό διάταγμα του 1954 καθορίστηκαν και οι πόροι της υπηρεσίας που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένων. Ο νομοθέτης πράττοντας σοφά διασφάλισε την χρηματοδότηση του οργανισμού ώστε να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να επιτελέσει την κοινωνική του αποστολή. Την είσπραξη των εισφορών ανέλαβε το ΙΚΑ που μετά απέδιδε τους αντίστοιχους πόρους στους λογαριασμούς τους ΟΑΕΔ. Να σημειώσουμε ότι από το πρώην ΙΚΑ υφίστανται οφειλές ύψους 10δις, αφού το ασφαλιστικό ταμείο παρακρατούσε τις εισφορές για να καταβάλλει τις συντάξεις. Από το 2017 ομαλοποιήθηκε η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΔ.

Η παρούσα κυβέρνηση της ΝΔ, στο προεκλογικό της πρόγραμμα έχει προαναγγείλει την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5% την τετραετία 2020-2023. Σενάρια που διακινούνται αναφέρουν ότι έχει κλειδώσει και προβλέπει τη σταδιακή μείωση των συνεισπραττόµενων κρατήσεων υπέρ της ανεργίας, εργατικής εστίας και κατοικίας από το 6,96% σύνολο που είναι σήµερα στο 1,96%. Ήδη η πρώτη μείωση κατά 0,90% από 1 Ιουλίου του 2020 αποτυπώθηκε και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ζημιά που αναμένεται να προκληθεί στα έσοδα του οργανισμού υπολογίζεται να υπερβαίνει τα 200εκ ευρώ ανά έτος. Η αντικατάσταση των εσόδων αυτών προβλέπεται (αόριστα και γενικά), ότι θα γίνει από την αύξηση των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από την ανάπτυξη που έρχεται(!!!). Μια διαφαινόμενη πρώτη επίπτωση για το αποτέλεσμα φαίνεται και στην μείωση κατά το 1/3  του ποσού που θα διατεθεί για προγράμματα απασχόλησης το 2020 από τον οργανισμό. Τα χρήματα δεν επαρκούν ούτε κατά ελάχιστο για την δημιουργία νέων προγραμμάτων απασχόλησης.

Σε μια χώρα η οποία βίωσε μια  ανεπανάληπτη οικονομική καταστροφή και με την ανεργία να βρίσκεται στα ύψη, η μείωση στα κονδύλια που διατίθενται για την καταπολέμηση της, οδηγεί με μαθηματική σιγουριά σε νέα αύξηση της.

Είναι επιτακτική ανάγκη να μην πραγματοποιηθεί η μείωση των εισφορών υπερ ΟΑΕΔ. Αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθεί ο οργανισμός με επιπλέον κονδύλια , ώστε να εκδοθεί πληθώρα νέων προγραμμάτων απασχόλησης και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι των επιδομάτων.

Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε οικονομικές πολιτικές, που εκτόξευσαν των ανεργία στα ύψη.

Αναδημοσίευση από thebest.gr