Τα μέλη ΔΕΠ ΕΑΠ με επιστολή τους αιτούνται την  απόσυρση του  προτεινόμενου άρθρου 38 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με βάση την οποία ‘ανατίθεται στον ΕΛΚΕ του ΕΑΠ η διαχείριση του συνόλου της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών του ιδρύματος’.

Το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης έγινε γνωστό στους εκπροσώπους των Σχολών και των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ από τον ηλεκτρονικό τύπο, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση αυτών ή του ανώτατου οργάνου διοίκησης του πανεπιστημίου

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Αξιότιμε κ Υφυπουργέ,

Στη σημερινή συνδιάσκεψη των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ, με μοναδικό θέμα την προωθούμενη διάταξη στο άρθρο 38 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με βάση την οποία ‘ανατίθεται στον ΕΛΚΕ του ΕΑΠ η διαχείριση του συνόλου της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών του ιδρύματος’, εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός όλων των συμμετεχόντων αναφορικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ψήφιση μιας τέτοιας αποσπασματικής ρύθμισης για τα ακαδημαϊκά και διοικητικά δεδομένα του πανεπιστημίου μας.

Ο προβληματισμός αυτός εντείνεται και από το γεγονός ότι το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης έγινε γνωστό στους εκπροσώπους των Σχολών και των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ από τον ηλεκτρονικό τύπο, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση αυτών ή του ανώτατου οργάνου διοίκησης του πανεπιστημίου.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε ζητήσαμε, όπως γνωρίζετε ήδη, από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ να συγκαλέσει άμεσα συνεδρίαση της ΔΕ στη βάση της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Ν.2690/99 προκειμένου να συζητηθούν η εν λόγω διάταξη νόμου και η λειτουργία του ΕΛΚΕ, που όπως ανακοινώθηκε προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 29/1/2020.

Ενόψει της ανωτέρω συζήτησης στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ, σας ζητούμε να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, προκειμένου να δοθεί ο στοιχειώδης χρόνος εξέτασης από το ίδρυμα των θεσμικών, διοικητικών, νομικών και οικονομικών συνεπειών αυτής.

πηγή  ESOS