Πέραν του μακρόπνοου σχεδιασμού, η κυβέρνηση θριαμβεύει και στην επιχειρησιακή ικανότητα!

Στο π.δ. 4/2020, με το οποίο επανα- συστήνεται το Υπουργείο Μετανάστευσης, στις μεταφερόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται οι οικονομικές-διοικητικές, δηλαδή ολόκληρη η ΓΔ ΔΟΥ !

Αυτό σημαίνει ότι το νέο υπουργείο δεν μπορεί πρακτικά να λειτουργήσει, αφού δεν θα μπορεί να εκκαθαρίζει/πληρώνει τίποτα ούτε να διοικεί το προσωπικό του ούτε να κάνει προμήθειες ούτε να μεριμνά για συντηρήσεις, θέματα πληροφορικής και υποστήριξης γενικότερα.

Το κρίσιμο θέμα είναι: Πως ένα τέτοιο (ολοφάνερα ελλιπές) διάταγμα, συντάχθηκε (από ποιόν;) και στη συνέχεια πέρασε από τη Γενική Γραμματεία Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ελέγχθηκε από τον Γενικό Γραμματέα (…) και πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έδωσε την 11/2020 Γνωμοδότησή του και μετά υπογράφηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τελικά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ;

Τόσο καλή γνώση για το πως λειτουργεί ένα υπουργείο έχουν στο «επιτελικό κράτος» πια;