Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας συλλόγων ΟΑΕΔ σε σχέση με τις καθαιρέσεις υπηρεσιακών στελεχών έχει ως εξής:

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ αφού έλαβε υπόψη της την ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας αλλά και γενικότερα την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τις καθαιρέσεις υπηρεσιακών στελεχών επισημαίνει τα εξής:

1. Στον ΟΑΕΔ, κρίσεις προϊσταμένων έχουν να πραγματοποιηθούν από το 2010 με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων και των διοικήσεων. Αυτό ωστόσο δεν δίνει το δικαίωμα σε καμιά διοίκηση και κανένα διοικητή να τιμωρεί και να καθαιρεί προϊσταμένους τμημάτων και Διευθύνσεων με στημένες και υποκριτικές αιτιολογίες.

2. Η διαφάνεια και η αξιοκρατία αποτελούν βασικές αρχές της δημόσιας διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση δεν οφείλει μόνο να δείχνει ότι είναι αντικειμενική αλλά και να το αποδεικνύει καθημερινά. Από τις τελευταίες ενέργειες της Διοίκησης δεν έχει πεισθεί κανείς για την ορθολογικότητα και την αντικειμενικότητα των αποφάσεων της.

3. Οι καθαιρέσεις Υπηρεσιακών Στελεχών οι οποίες συνδέονται με δημοσιεύματα που προκλήθηκαν είτε από κυβερνητικούς βουλευτές (Ζάκυνθος) είτε από άλλα μη θεσμικά κανάλια ενημέρωσης δεν αποτελούν τιμή για τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Να επισημάνουμε ότι, οι θέσεις ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό δεν είναι πολιτικές αλλά διοικητικές και ο ρόλος του κρατικού μηχανισμού είναι να εφαρμόζει το νόμο ανεξαρτήτως το ποιος ασκεί την εκτελεστική εξουσία.

Καλούμε τη διοίκηση,

να σταματήσει τις αναίτιες καθαιρέσεις υπηρεσιακών στελεχών και να επισπεύσει τη διαδικασία κρίσεων,

Καλούμε τη διοίκηση

να διασφαλίσει το ήρεμο κλίμα στις υπηρεσίες του Οργανισμού,

Καλούμε τη διοίκηση

να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του Οργανισμού, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την ένδεια προγραμμάτων και την αύξηση της ανεργίας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο