Είχαμε γράψει στις 05-02-2020 σχετικά με  το πρώτο ΣΔΙΤ στην Υγεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Σήμερα διαβάζουμε  στο healthreport.gr ότι ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Φώτης Σερέτης έχει ξεκινήσει με εντολή Κικίλια τη διαδικασία για τη μετατροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.

Μάλιστα δηλώνει στο HealthReport.gr ότι:

«Έχω λάβει εντολή από τον υπουργό Υγείας να ξεκινήσω τη διαδικασία για τη μετατροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας σε ΝΠΙΔ και ήδη αρχίσαμε τις σχετικές διεργασίες».

«Σε ότι αφορά τώρα το είδος της Σύμπραξης του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα αυτό θα εξετασθεί στην πορεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σύστημα να είναι δημόσιο αλλά όχι κρατικό. Και αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες. Μιλάμε πάντα για ένα δωρεάν σύστημα υγείας».

Τώρα πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι απορίας άξιον!