Η παράταξη ΑΡΜΑ υγειονομικών καταγγέλλει ότι η Κυβέρνηση Ν.Δ και Υπουργείο Υγείας ακυρώνουν Δωρεά Μηχανημάτων στο Δημόσιο για παραγωγή Ακριβού Φαρμάκου για το Καρκίνο, προς όφελος Ιδιωτών. Συγκεκριμένα καταγγέλλουν την τροποποίηση της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς-Έργο VI μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και Υπ. Υγείας που προέβλεπε την δημιουργία 4 μονάδων παραγωγής Ραδιοφαρμάκων που θα δημιουργούσαν την ολοκληρωμένη αυτόνομη θωράκιση του ΕΣΥ σε επίπεδο προμήθειας Ραδιοφαρμάκων, απαραίτητων για τη λειτουργία μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας αιχμής που έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ, μετά τα ΣΔΙΤ και τη μετατροπή των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, δεν ντράπηκε να προχωρήσει και σε νέες παρεμβάσεις εις βάρος του ΕΣΥ και του Δημοσίου Νοσοκομείου. Μάλιστα όταν οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται εις βάρος Ασθενών με σοβαρά προβλήματα.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στη Σύμβαση με το ΙΣΝ είχε συμφωνήσει στην Δωρεά 4 Μηχανημάτων Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού (PET– Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης και Αντίστοιχων Μονάδων Παραγωγής Ραδιοφαρμάκων (Κύκλοτρον) στα 3 Πανεπιστημιακά και στο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Και τι κάνει η Κυβέρνηση της Ν.Δ: B’ ΜΕΡΟΣ. Τροποποίηση της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς-Έργο VI μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου- εξαίρεση από τη Σύμβαση της δημιουργίας 4 μονάδων παραγωγής Ραδιοφαρμάκων (Κύκλοτρον) στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και το ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Η τροποποίηση της Σύμβασης αφορά τη ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4 μονάδων παραγωγής Ραδιοφαρμάκων (Κύκλοτρον) στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και το ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης που είχε συμφωνήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το ΙΣΝ και κυρώσει με νόμο στη βουλή (Ν.4618/10-6-2019).

Είναι άλλη μία εξόφθαλμη παρέμβαση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της ΝΔ προς όφελος των ιδιωτών παρόχων, εις βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι συγκεκριμένες 4 μονάδες παραγωγής Ραδιοφαρμάκων συμπληρωματικά με τις 2 άλλες μονάδες παραγωγής που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσω Περιφέρειας Αττικής, στα νοσοκομεία ΓΟΝΚ και Μεταξά θα δημιουργούσαν την ολοκληρωμένη αυτόνομη θωράκιση του ΕΣΥ σε επίπεδο προμήθειας Ραδιοφαρμάκων, απαραίτητων για τη λειτουργία μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας αιχμής που είχαν εγκαταστήσει σε κάποια μεγάλα νοσοκομεία της χώρας και προγραμματίσει σε κάποια άλλα, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλης της επικράτειας της χώρας και πλήρης εξασφάλιση της έγκυρης και έγκαιρης πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου με τεράστιο οικονομικό όφελος για το δημόσιο.

Ο στόχος ήταν αφενός ότι με την ολοκλήρωση του ως άνω προγραμματισμού, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας μας θα έπαυαν οριστικά να εξαρτώνται από την μονοπωλιακή μονάδα παραγωγής και διάθεσης του εν λόγω Ραδιοφαρμάκων. Και αφετέρου η με καλύτερους όρους διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ με την μοναδική εταιρεία για την αποζημίωση του Ραδιοφαρμάκων για τους ασθενείς που λαμβάνουν τη θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα (Κλινικές), καθώς δεν θα υπήρχε πλέον μονοπώλιο.

Ενδεικτικά, μόνο στον ιδιωτικό τομέα είχαμε 11000 χρησιμοποιούμενες δόσεις ετησίως με τιμή τα 700 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αντιστοίχως και στα Νοσοκομεία η τιμή ήταν ίδια. Μπορεί το θέμα να φαντάζει έλασσον ή περίπλοκο αλλά δεν είναι. Αποτελεί ευθεία επίθεση της ΝΔ σε έναν τομέα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει παρεμβάσεις και προς την αναβάθμιση του ΕΣΥ τόσο σε ποιοτικό επίπεδο (νέες θεραπείες), όσο και σε ποσοτικό επίπεδο (κόστος).

Μάλιστα, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι σε μονοπωλιακές συνθήκες στην Αγορά, μια και στα χρόνια των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ υπήρχε (τυχαία;) μόνο μια εταιρεία, κατάφερε μέσω

ΕΟΠΥΥ να διαπραγματευτεί και να έρθει σε συμφωνία, όπου κατάφερε: μείωση της τιμής του Ραδιοφαρμάκου FDG από 700€ σε 470€ (~33%) και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις του ΕΟΠΥΥ (όπως το τέλος υπέρ ΕΑΕΕ) για 2 χρόνια (1+1) και φυσικά επέφερε την αποδέσμευση των κλινικών και των διαγνωστικών εργαστηρίων με τμήμα PET-CT από το clawback του διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα τους και εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των καρκινοπαθών ασθενών.

Άμεσο Αποτέλεσμα ήταν η μείωση τιμής κατά 33% για τις 11000 δόσεις που συμφωνήθηκαν , (με βάση την κατανάλωση) και εξοικονόμηση κατά 3,2 εκατ. ευρώ ετησίως για το ΕΟΠΥΥ. Απόρροια της παραπάνω σύμβασης που προέκυψε μετά τη διαπραγμάτευση είναι ότι πλέον και οι τιμές που προμηθεύονται τα Νοσοκομεία είναι πολύ μικρότερες από 470 συν ΦΠΑ και φτάνουν μέχρι 450 συν ΦΠΑ. Ακόμη, η έγκριση συμβατικού πλαισίου για την παροχή διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου FDG εξασφάλισε την εξάλειψη των μονοπωλίων στο χώρο, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να μπορεί να συμβάλλεται με όλους τους προμηθευτές που επιθυμούν να συμβληθούν. Έτσι σήμερα ο ΕΟΠΥΥ είναι συμβεβλημένος με 2 εταιρείες.

Η ΝΔ και ο κ. Κικίλιας ισχυρίζονται ότι επειδή έπεσε πλέον η τιμή από 700€ σε 470€ δεν χρειάζεται το δημόσιο να δαπάνα χρήματα για αυτό το λόγο (συντήρηση, μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικά κόστη κλπ) και να αφεθεί η κατάσταση στην αγορά η οποία «ρυθμίστηκε» και θα όλα θα λειτουργούν ομαλά. Χοντροκομμένο ψέμα και απάτη, καθώς όταν λήξει η σύμβαση σε 2 χρόνια αν όχι σε 1, το δημόσιο δεν θα έχει διαπραγματευτικό χαρτί καθώς οι 4 μονάδες που θα γινόντουσαν σε συνδυασμό των 2 στην Αττική θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος Υγείας, και θα μείωναν δραστικά το κόστος αγοράς Ραδιοφαρμάκου των νοσοκομείων.

Με την παραίτηση της κυβέρνησης της Ν.Δ από την Δωρεά Μονάδων Παραγωγής Ραδιοφαρμάκων (Κύκλοτρον) και την άρνηση του σχεδίου που είχε δρομολογήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πλέον είναι βέβαιο ότι οι 2 εταιρείες θα δημιουργήσουν συνθήκες καρτέλ και σχεδόν βέβαια τον Ιούλη 2021, αν όχι τώρα τον Ιούλη 2020, δεν θα ανανεώσουν τη σύμβαση από τη διαπραγμάτευση και θα ξαναπάει στα ύψη η τιμή του Ραδιοφαρμάκου

Είναι ξεκάθαρη η υπονόμευση του δημόσιου συστήματος υγείας με τις τροποποιήσεις που επιφέρει η Κυβέρνηση στη Σύμβαση Δωρεά του ΙΣΝ, προς όφελος των ιδιωτών κερδοσκόπων. Και οφείλουν ΑΜΕΣΑ το Συνδικαλιστικό Κίνημα, τα Σωματεία και οι Εργαζόμενοι να πάρουν πρωτοβουλίες για να ανατρέψουν τα σχέδια της Ν.Δ και να διεκδικήσουν τη ΑΜΕΣΗ αγορά Μονάδων Παραγωγής Ραδιοφαρμάκων (Κύκλοτρον) πλέον μέσω της Κρατικής Χρηματοδότησης, βάζοντας τέλος στα μονοπώλια της Αγοράς, προς όφελος των Ασθενών και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.