Ιδιωτική υπάλληλος ορίστηκε ως εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  στο   Ίδρυμα  Τεχνολογίας και Έρευνας, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Χ. Δήμας.

Στο ΔΣ του ΙΤΕ συμμετείχε πάντα εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που οριζόταν από τον εκάστοτε υπουργό.

Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου  Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, ο οποίος με ανακοινωθέν διερωτάται:

  1. Μπορεί μια ιδιωτική υπάλληλος να είναι εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ και συνάμα του υπουργείου;
  2. Ποια είναι η εμπειρία ή σχέση με την ακαδημαϊκή ή ερευνητική κοινότητα της εν λόγω εκπροσώπου του υπουργείου;

ΠΗΓΗ: esos.gr