Την πλήρη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, ζητά με ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και σε σχετική ανακοίνωση του, σημειώνει:

Σε συνέχεια σχετικών επικοινωνιών με τον Εκτελεστικό Γραμματέα, επανερχόμαστε στο ζήτημα της εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και συγκεκριμένα της ολοκλήρωσης έκδοσης Αποφάσεων για τις Δ/νσεις, που δεν έχουν εκδοθεί, καθώς και της διόρθωσης των λανθασμένων Αποφάσεων.

Επειδή τα παραπάνω οδηγούν στην μη εφαρμογή ή στη στρεβλή εφαρμογή των ΣΣΕ σε αρκετούς συναδέλφους, τονίζουμε ότι:

  1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση διαφόρων παραγόντων δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.
  2. Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως αντιμετωπίζουν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και να μην δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.
  3. Υπόχρεος για την εφαρμογή τους έναντι των εργαζομένων και του νόμου είναι ο Περιφερειάρχης και επομένως αυτός φέρει και την ευθύνη για την τυχόν μη εφαρμογή τους.

Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου :

– Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς Αποφάσεις στις Δ/νσεις, που δεν έχουν εκδοθεί.

– Να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις – τροποποιήσεις συγκεκριμένων Αποφάσεων ορισμένων Δ/νσεων Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, που ερμηνεύουν στρεβλά τις ΣΣΕ.

– Να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα από τις Συλλογικές Συμβάσεις των ΟΤΑ β΄βαθμού σε όλους τους δικαιούχους υπαλλήλους.

ΠΗΓΗ: Aftodioikisi.gr