Σε καταγγελία για την, παράνομη, όπως τονίζουν απόρριψή των αιτήσεων κινητικότητας προχωρούν, μέσω της aftodioikisi.gr, 32 υπάλληλοι Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως τονίζουν «απορριφθήκαμε όλοι με την αιτιολογία ότι δεν έχουν παρέλθει δύο έτη από την μετάταξή μας. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς ουδέποτε μεταταχθήκαμε αλλά μεταφερθήκαμε σύμφωνα με το αριθ. 519/Β΄/2019   ΦΕΚ γεγονός που αποδεικνύεται και από την καρτέλα μας στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού που αναφέρει σαν ημερομηνία μετάταξής μας παλαιότερες προ πολλών ετών μετατάξεις. Επιπλέον μια μετάταξη προϋποθέτει αίτηση από τον υπάλληλο και αλλαγή φορέα γεγονός που δεν ισχύει στην περίπτωση μας», προσθέτουν.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι μεθοδεύεται «να μην εκδοθεί απόφαση εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας ώστε να παρέλθει η χρονική προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης και απορριφθεί σιωπηρά.

Από όλα αυτά αντιλαμβάνεσθε ότι στην περίπτωση μας το υπουργείο λειτουργεί αυθαίρετα και καταχρηστικά απέναντι σε ένα νόμο το οποίο το ίδιο πρότεινε και στηρίζει. Εν ολίγοις άλλα ισχύουν για άλλους υπαλλήλους και άλλα για κάποιους άλλους και βέβαια δεν υπάρχει κάποιος για να μας στηρίξει και να ακουστεί η φωνή μας μιας και οι υπάλληλοι των διευθύνσεων ιθαγένειας δεν έγιναν δεκτοί ούτε καν από το σύλλογο των εργαζομένων του Υπουργείου Εσωτερικών», καταλήγουν οι 32.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Είμαστε υπάλληλοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και καταθέσαμε τον 12/2019 αίτηση κινητικότητας. Παρότι πληρούσαμε όλα τα τυπικά κριτήρια στις 17/01/2020 απορριφθήκαμε όλοι με την αιτιολογία ότι δεν έχουν παρέλθει δύο έτη από την μετάταξή μας. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς ουδέποτε μεταταχθήκαμε αλλά μεταφερθήκαμε σύμφωνα με το αριθ. 519/Β΄/2019   ΦΕΚ γεγονός που αποδεικνύεται και από την καρτέλα μας στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού που αναφέρει σαν ημερομηνία μετάταξής μας παλαιότερες προ πολλών ετών μετατάξεις. Επιπλέον μια μετάταξη προϋποθέτει αίτηση από τον υπάλληλο και αλλαγή φορέα γεγονός που δεν ισχύει στην περίπτωση μας.

Φυσικά καταθέσαμε αιτήματα θεραπείας (21/01/2020) τα οποία ακόμα να εξεταστούν παρότι υπάρχουν ήδη θετικές εισηγήσεις από τους υπαλλήλους που τα χρεώθηκαν. Κατόπιν επικοινωνίας με νομικούς συμβούλους ενημερωθήκαμε ότι είναι παράνομη η απόρριψη αυτή καθώς όχι μόνο δεν υπάρχουν διατάξεις πάνω στις οποίες θα έπρεπε να στηριχθούν αλλά και δεν εκδόθηκε ποτέ απορριπτική απόφαση.  Βέβαια οι αρμόδιοι υπάλληλοι αδυνατούν να δικαιολογήσουν την απόφασή τους αλλά και την καθυστέρηση της εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας, και για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι δεν θα εκδοθεί απόφαση εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας ώστε να παρέλθει η χρονική προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης και απορριφθεί σιωπηρά.

Από όλα αυτά αντιλαμβάνεσθε ότι στην περίπτωση μας το υπουργείο λειτουργεί αυθαίρετα και καταχρηστικά απέναντι σε ένα νόμο το οποίο το ίδιο πρότεινε και στηρίζει. Εν ολίγοις άλλα ισχύουν για άλλους υπαλλήλους και άλλα για κάποιους άλλους και βέβαια δεν υπάρχει κάποιος για να μας στηρίξει και να ακουστεί η φωνή μας μιας και οι υπάλληλοι των διευθύνσεων ιθαγένειας δεν έγιναν δεκτοί ούτε καν από το σύλλογο των εργαζομένων του Υπουργείου Εσωτερικών».

ΠΗΓΗ: Aftodioikisi.gr