Η ατζέντα του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ σήμερα περιλαμβάνει συζήτηση για:

  1. το Ασφαλιστικό που ψηφίζεται την Πέμπτη 27-02-2020
  2. και την ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών ( παιδεία, υγεία, πολιτισμός κλπ)

grivas

petropatelis