Με ψήφισμα  του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 αποφασίστηκε η Στήριξη των αιτημάτων των Δικαστικών Υπαλλήλων που έχουν προκυρήξει δίωρες διακοπές εργασιών (09:00-11:00 π.μ.), χωρίς περαιτέρω παράταση του ωραρίου πέραν της ώρας 15:00, σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατά τη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε να στηρίξει τον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων που εδώ και δύο βδομάδες βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να δοθούν λύσεις σε κλαδικά τους προβλήματα.

Ειδικότερα στηρίζουμε τον αγώνα τους για:

  • Την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων.
  • Την επαναθεσμοθέτηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.
  • Τη μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και των Ποινικών Δικαστηρίων.
  • Την ταχεία και πλήρη μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών.
  • Την ψηφιοποίηση των Αρχείων για την εξοικονόμηση χώρων αλλά και για την άμεση πρόσβαση σε Αποφάσεις παρελθόντων ετών.
  • Τη συντήρηση των δικαστικών κτιρίων και την εξεύρεση χώρων για ακροατήρια και γραφεία.