Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2020, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου  όλοι οι εργαζόμενοι της περιοχής να διευκολυνθούν να παραστούν στο Αίπος και να καταδικάσουν και να εναντιωθούν στην πολιτική της κυβέρνησης που με κρατική βία επιχειρεί να περάσει τα σχέδιά της.

Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε λόγω της απόβασης και παρουσίας πολυάριθμων αστυνομικών δυνάμεων στο νησί.