Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2020, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λέσβου την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, από τις 10:30πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου οι  εργαζομένοι του Δημοσίου Τομέα να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στην πλατεία Σαπφούς, για το ζήτημα της δημιουργίας νέου κλειστού κέντρου και την αναίτια κρατική αστυνομική βία που εξελίσσεται στη Λέσβο.

Η στάση αυτή προκηρύχθηκε μετά την απόβαση στο νησί ισχυρών αστυνομικώνδυνάμεων και τις συγκρούσεις αυτών με τους κατοίκους του νησιού.