13% αύξηση των αναζητούντων εργασία κατέγραψε ο ΟΑΕΔ στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα!

Συγκεκριμένα: Σε  1.069.285 άτομα αναζητούντες εργασία ανήλθαν οι άνεργοι αναζητούντες εργασία τον Φεβρουάριο του 2020 , αυξημένοι κατά 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019!

Το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 ανήλθε σε 1.069.285 άτομα. Από αυτά 510.646 (ποσοστό 47,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 558.639 (ποσοστό 52,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το σύνολο των λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 ανήλθε σε 61.194 άτομα όπου στο σύνολό τους είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 233.416 άτομα από τα οποία οι 141.115 (ποσοστό 60,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 92.301 (ποσοστό 39,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 158.428 άτομα. Το σύνολο των νέων αιτήσεων ανέργων για επιδότηση (σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας) ανέρχεται σε 24.149 άτομα! για περισσότερα στοιχεία.

πηγή:oaednews