Τον Δεκέμβριο του 2018 συστάθηκαν για πρώτη φορά 3.200 μόνιμες θέσεις προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για τους δήμους που ήταν ήδη ενταγμένοι στο εν λόγω πρόγραμμα. Κατ’ ουσίαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που λειτουργούσε με συμβασιούχους εργαζομένους, μετατράπηκε σ’ έναν μόνιμο κρατικό θεσμό του κοινωνικού κράτους με σταθερό προσωπικό και χρηματοδοτούμενο με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τότε οι γνωστοί-άγνωστοι του νεοφιλελευθερισμού «φωνασκούσαν» πως μεγαλώνει πάλι το Δημόσιο. Σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε σημαντικότατη τη συμβολή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στην ανακούφιση αδύναμων, αποκλεισμένων και ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το αύριο να μας φέρει όλους υγιείς από την πανδημία του κορονοϊού. Ένα αύριο όμως και διαφορετικό με την συνειδητοποίηση πως το κυρίαρχο μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού με επίδικο τη συρρίκνωση των πυλώνων του Δημοσίου προς όφελος του ιδιωτικού τομέα, όπως στην υγεία και στην πρόνοια, πρέπει να ηττηθεί πολιτικά και κοινωνικά.

Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο με την πανδημία του κορονοϊού αποδεικνύεται περίτρανα πως το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και οι κρατικές δομές πρόνοιας όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι το αποκούμπι όλων των πολιτών, των εργαζομένων, των άνεργων, των ευάλωτων ομάδων , των υπερήλικων.