του Γιώργου Μακράκη*

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει, τις τελευταίες μέρες στην εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της ιδιωτικής εταιρείας cisco, κωδικών για εγγραφή και συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας στην πλατφόρμα webex αναφορικά με τη λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή στάθηκαν, και παραμένουν αδιαλείπτως, αρωγοί σε μια προσπάθεια να μείνουν σε επαφή με τους μαθητές τους με σκοπό να τους κρατήσουν σε επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και να τους στηρίξουν ψυχοσυναισθηματικά μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας.
Επειδή οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας αλλά και οι τηλεδιασκέψεις με στελέχη εκπαίδευσης είναι θολές, ως προς τον τρόπο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δυνατότητα επιλογής της μορφής της επικοινωνίας με τους μαθητές μας είναι αποκλειστική επιλογή των εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων.
Η επιλογή είτε μεμονωμένα της ασύγχρονης μορφής, της σύγχρονης μορφής, της εκπαιδευτικής τηλεόρασης μέσω της ΕΡΤ2 είτε και ο συνδυασμός των παραπάνω αυτών μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι των ίδιων των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες και ελλείψεις (συνήθως σε υλικοτεχνική υποδομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο) των μαθητών τους. Επειδή γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων και πιέσεων σε κάποιες περιπτώσεις προς τους εκπαιδευτικούς ορισμένων σχολικών μονάδων να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή ταυτόχρονα όλων των παραπάνω μορφών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Άλλωστε σαν παιδαγωγοί γνωρίζουμε ότι ειδικά η εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εγείρει πολλά ζητήματα.
Σε αυτήν τη συγκυρία και τα στελέχη εκπαίδευσης οφείλουν να είναι συμπαραστάτες και υποστηριχτές των εκπαιδευτικών συμβάλλοντας στην συλλογική αντιμετώπιση και ολιστική προσέγγιση που απαιτείται για να διασφαλιστεί η επαφή των μαθητών μας, χωρίς αποκλεισμούς, με την εκπαιδευτική διαδικασία κι αυτό πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ώρες και μέρες που λειτουργούσαν τα σχολεία για να διατηρηθεί κι ένα αίσθημα «φυσιολογικής ρουτίνας» για τους μαθητές μας και ομαλής προσαρμογής όταν επιστρέψουμε στο φυσικό μας χώρο που δεν είναι άλλος παρά οι σχολικές αίθουσες.

  • Ο Γιώργος Μακράκης είναι Δάσκαλος -Μέλος της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ