Να δοθεί σε ΟΛΟΥΣ τους Εργαζόμενους στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Να μην εξαιρεθεί ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ στην Υγεία!!.

Βγήκε η ΠΝΠ για το έκτακτο βοήθημα για τους εργαζόμενους στην Υγεία. Σύμφωνα με την πράξη:

Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

 Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.

 Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.  Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη.

Από τη σχετική Πράξη, διαπιστώνουμε ότι φαίνεται ότι πιθανόν δεν καλύπτονται μεγάλο μέρος Εργαζομένων που ήδη εργάζονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας και πρέπει ΑΜΕΣΑ να διευκρινιστεί. Αφορά:

Τους 3850 συναδέλφους που εργάζονται στα Προγράμματα του ΟΑΕΔ, από το 2016 και πληρώνονται μέσω του ΟΑΕΔ και του Εργασίας. Οι συνάδελφοι στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν  το Σύστημα, και η συμβολή τους και τώρα στη μάχη με το Κορωνοιό ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας για την χορήγηση του βοηθήματος.

Το ίδιο ισχύει και με τους Πανεπιστημιακούς Γιατρούς, που συμμετέχουν στη μάχη με τον «Αόρατο Εχθρό» μια και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία είναι Νοσοκομεία Αναφοράς και Νοσηλείας. Σε ΑΜΕΣΗ συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας να υπάρξει λύση.

Τέλος, προβλήματα φαίνεται να δημιουργείται με τις πιθανές εξαιρέσεις που αναφέρονται στην Πράξη και δεν θα δικαιούνται το Βοήθημα. Καλούμε το Υπουργείο, με εγκύκλιο του να διευθετήσει τα προβλήματα και να μην υπάρξουν εργαζόμενοι στην Υγεία, που δεν θα τους δοθεί το Βοήθημα.

Δεν μπορεί να καθορίζει μια ημερομηνία, πριν ή μετά τα μέτρα, εάν πάρουν το βοήθημα οι εργαζόμενοι στην Υγεία, ή θα υπάρξουν εργαζόμενοι που δεν το δικαιούνται.

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία, είναι «ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες» και ΠΡΙΝ  και ΤΩΡΑ και ΜΕΤΑ τη μάχη με τον Κορωνοιό, που κρατάνε όρθιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τη διαχρονική αξία και παρουσία των «ηρώων» οφείλει να τιμήσει η Κυβέρνηση, δίνοντας το σε ΟΛΟΥΣ!!. Χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα κάνει..